Yonge & Dundas

Yonge & Dundas

Saturday August 03, 2019


Shot at Yonge and Dundas at noon